• Start trainingen en ouderavond

  Beste ouders/verzorgers,

  In de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie is de informatie voor komend seizoen gedeeld. Hierin zijn een aantal wijzigingen waar we jullie graag van op de hoogte brengen.

  De trainingen in Sportstad starten op 4 september, de trainingen in het OSG (Sevenwolden en Buitenbaan) op 11 september. Er wordt getraind volgens het schema die op de website staat: https://www.dyna75.nl/trainingstijden

  Om het seizoen goed te starten wil het bestuur jullie graag uitnodigen voor de ouderavond op woensdag 6 september in sporthal 3 van Sportstad Heerenveen. De datum is vervroegd aangezien de start van de competitie eerder is dan in eerste instantie verwacht. De ouderavond is voor alle ouders/verzorgers van spelers van de U10 tot en met de U16.
  Belangrijk: Op 6 september zullen de trainingen voor alle teams niet doorgaan, dit zodat iedereen de kans heeft om deel te nemen aan de ouderavond.

   

  Programma:
  • 19:15: Inloop ouderavond
  • 19:30: Plenaire sessie
  • 20:15: Trainers nemen de ouders van hun team apart
  • 21:00 uur: Afsluiting

  Tijdens deze avond willen we jullie bijpraten over alle belangrijke zaken voor het nieuwe seizoen, dit gebeurt zowel gezamenlijk als met de teams en trainers afzonderlijk. Ons doel is om samen met jullie een goede start van het nieuwe seizoen te maken, waarbij we alle doelen, kansen en uitdagingen duidelijk in beeld hebben. 


  Details in het kort:
  • Datum: Woensdag 6 september
  • Tijd: 19:30 tot 21:00 uur (inloop vanaf 19:15)
  • Locatie: Sporthal 3 van Sportstad Heerenveen

  We hopen op een grote opkomst en waarderen jullie betrokkenheid bij de club. Mocht je vragen hebben voorafgaand aan de avond, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

  Met vriendelijke groet,
  Names het gehele bestuur,
   
  Tjitske de Vries