• Hij/zij geeft zich voor onbepaalde tijd op als lid van de basketballvereniging Dyna’75. Het lidmaatschap gaat in per de 1 e e van der kalendermaand. De opzegdatum is voor 1 mei van het lopende seizoen. Bij opzegging na deze datum is men contributieplichtig voor het gehele volgende seizoen. Opzegging dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren bij de ledenadministratie van de vereniging.

  Ondergetekende (of zijn/haar ouder/verzorger) verklaart hierbij dat hij/zij heeft voldaan aan alle financiële verplichtingen, voortvloeiende uit (eerdere) lidmaatschappen van andere basketballverenigingen. Het betreft lidmaatschappen in de periode van de afgelopen 5 jaar. Wanneer dit het geval is geweest, dan dient men een overschrijvingsformulier te overleggen. Dit formulier is te verkrijgen via www.basketball.nl/competitie/competitiezaken/formulieren.

  Door de ondertekening van dit aanmeldingsformulier ga je akkoord met de rechten en plichten zoals die staan vermeld in het huishoudelijk reglement. (een exemplaar van dit reglement is als bijlage bij dit aanmeldingsformulier gevoegd en kan worden behouden).

  Dit formulier (met 1 recente pasfoto) na ondertekening inleveren bij je train(st)er of sturen / mailen naar de ledenadministratie. (adresgegevens: zie hierboven).

  Wegens de wet op de privacy willen wij zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan. Zie ook de meest recente privacyverklaring op www.dyna75.nl

 • Aanmeldingsformulier Dyna'75

  Voornaam *
  Tussenvoegsel *
  Achternaam *
  Initialen *
  Geslacht *
  Geboortedatum *
  Geboorteplaats *
  Land
  Straatnaam *
  Huisnummer *
  Nummertoevoeging
  Postcode *
  Plaats *
  Telefoonnummer
  Mobielnummer *
  Email *
  EmailHerhalen *
  Iban *
  Captcha *
  Velden met een * zijn verplicht!
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide