G-YBMWPBKPR5
 • lid worden van Dyna'75

  Algemene informatie

  Hij/zij geeft zich voor onbepaalde tijd op als lid van de basketballvereniging Dyna’75. Het lidmaatschap gaat in per de 1e van de kalendermaand. De opzegdatum is voor 1 mei van het lopende seizoen. Bij opzegging na deze datum is men contributieplichtig voor het gehele volgende seizoen. Opzegging dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren bij de ledenadministratie van de vereniging.

  Ondergetekende (of zijn/haar ouder/verzorger) verklaart hierbij dat hij/zij heeft voldaan aan alle financiële verplichtingen, voortvloeiende uit (eerdere) lidmaatschappen van andere basketballverenigingen. Het betreft lidmaatschappen in de periode van de afgelopen 5 jaar.

  Door de ondertekening van dit aanmeldingsformulier ga je akkoord met de rechten en plichten zoals die staan vermeld in het huishoudelijk reglement

  Dit formulier (met 1 recente pasfoto) na ondertekening inleveren bij je train(st)er of sturen / mailen naar de ledenadministratie. (adresgegevens: zie hierboven).

  Wegens de wet op de privacy willen wij zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan. Zie ook de meest recente privacyverklaring op www.dyna75.nl

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide