• lid worden van Dyna'75

  Aanmelden kan op twee manieren, bijvoorkeur gaat de aanmelding online (via online aanmelden Dyna'75). je kan het formulier ook printen en afgeven bij de trainer. let op dan je dan beide bladzijden print.

   

  Algemene informatie

  Hij/zij geeft zich voor onbepaalde tijd op als lid van de basketballvereniging Dyna’75. Het lidmaatschap gaat in per de 1e van de kalendermaand. De opzegdatum is voor 1 mei van het lopende seizoen. Bij opzegging na deze datum is men contributieplichtig voor het gehele volgende seizoen. Opzegging dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren bij de ledenadministratie van de vereniging.

  Ondergetekende (of zijn/haar ouder/verzorger) verklaart hierbij dat hij/zij heeft voldaan aan alle financiële verplichtingen, voortvloeiende uit (eerdere) lidmaatschappen van andere basketballverenigingen. Het betreft lidmaatschappen in de periode van de afgelopen 5 jaar.

  Door de ondertekening van dit aanmeldingsformulier ga je akkoord met de rechten en plichten zoals die staan vermeld in het huishoudelijk reglement

  Dit formulier (met 1 recente pasfoto) na ondertekening inleveren bij je train(st)er of sturen / mailen naar de ledenadministratie. (adresgegevens: zie hierboven).

  Wegens de wet op de privacy willen wij zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan. Zie ook de meest recente privacyverklaring op www.dyna75.nl

 • Online aanmelden bij Dyna'75

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide