• Jury taken
  • Om wedstrijden te kunnen spelen hebben we tafelaars en scheidsrechters nodig. Hiervoor is er een (onderstaand) schema.

    Met ingang van dit seizoen zijn de regels rondom het fluiten aangepast. 

    Het is NIET meer noodig om in het bezit te zijn van een scheidsrechters diploma. Je kunt dus ook zonder diploma ingezet worden als scheidsrechter.

    Mocht je verhinderd zijn om te fluiten/tafelen, dan moet je ZELF binnen je team op zoek naar een vervanger.

    Ben je er niet om te tafelen/fluiten dan kan het bestuur maatregelen nemen. (zie huishoudelijk regelement hoofdstuk 4 Boetes en Straffen)

rfwbs-sliderfwbs-slide