• 24 seconden Shot-Clock

  De schotklokoperator: Taken

  De schotklokoperator zal van een schotklok zijn voorzien en dit zodanig bedienen, dat het wordt:

   

  Gestart of herstart als:

  Een team op het speelveld controle verkrijgt over een levende bal. Het vervolgens simpelweg aanraken van een bal door een tegenstander doet niet een nieuwe schotklokperiode starten als hetzelfde team in balbezit blijft. Bij een inworp, als de bal een speler raakt of legaal door een speler op de speelvloer is aangeraakt.

   

  Stilgezet maar niet teruggezet, wanneer hetzelfde team dat voordien in balbezit was, de bal voor een inworp wordt toegewezen als gevolg van:

  • Een uitbal.
  • Een speler van hetzelfde team gewond is geraakt.
  • Een sprongbalsituatie.
  • Een dubbelfout.
  • Gelijkwaardige straffen tegen beide teams die elkaar opheffen.

   

  Stilgezet en teruggezet naar vierentwintig (24) seconden, zonder zichtbare weergave op de schermen, als:

  • De bal op een legale wijze in de basket gaat.
  • De bal de ring van de tegenstanders basket raakt, tenzij de bal klem komt te zitten tussen basket en bord en de bal in bezit komt van het team dat niet in balbezit was voor de bal de ring raakte. D
  • e bal aan het team wordt toegekend voor een inworp op de verdedigingshelft:

  -        Als gevolg van een fout of een overtreding.

  -        De wedstrijd gestopt wordt vanwege een actie die niet verbonden is aan het team dat controle over de bal heeft.

  -        De wedstrijd gestopt wordt vanwege een actie die aan geen van beide teams verbonden is, tenzij de tegenstander in het nadeel wordt gebracht.

  • Er vrije worpen worden toegekend aan het team.
  • De inbreuk op de regels is begaan door het team in balbezit.

   

  Stilgezet maar niet teruggezet naar vierentwintig (24) seconden wanneer aan hetzelfde team dat eerder controle over de bal had, een inworp wordt toegekend op de aanvalshelft en veertien (14) seconden of meer zichtbaar zijn op de schotklok:

  • Als gevolg van een fout of een overtreding.
  • De wedstrijd gestopt wordt vanwege een actie die niet verbonden is aan het team dat controle over de bal heeft.
  • De wedstrijd gestopt wordt vanwege een actie die aan geen van beide teams verbonden is, tenzij de tegenstander in het nadeel wordt gebracht.

   

  Stilgezet en teruggezet naar veertien (14) seconden wanneer:

   

  • Aan hetzelfde team dat eerder balbezit had, een inworp wordt toegekend op de aanvalshelft en dertien (13) seconden of minder zichtbaar zijn op de:

  -        Als gevolg van een fout of een overtreding.

  -        De wedstrijd gestopt wordt vanwege een actie die niet verbonden is aan het team dat controle over de bal heeft.

  -        De wedstrijd gestopt wordt vanwege een actie die aan geen van beide teams verbonden is, tenzij de tegenstander in het nadeel wordt gebracht.

  • Nadat de bal de ring geraakt heeft bij een niet succesvol schot, een laatste of enige vrije worp of bij een pass als het team dat controle over de bal verkrijgt hetzelfde team is als het team controle over de bal had, voordat deze de ring raakte.

   

  Uitgezet, nadat de bal dood is geworden en de wedstrijdklok in de betreffende periode heeft stil gestaan als er een nieuw balbezit is voor een team en er minder dan veertien (14) seconden op de wedstrijdklok resteren.

   

  Het signaal van de schotklok stopt niet de wedstrijdklok of de wedstrijd, noch maakt het de bal dood, tenzij een team balbezit heeft.