Organisatie

Basketbalvereniging Dyna’75

Wie zijn we?

Basketballvereniging Dyna’75, werd zoals de naam al aangeeft, opgericht in 1975. In 2015 bestond de vereniging 40 jaar. Voor 1975 werd de basketbalsport beoefend binnen de omni-vereniging WIK-FTC, waarvan Dirk van Dam de initiatiefnemer was.

Andries Oosterkamp naamgever van het driepuntschieten-bokaal

Andries Oosterkamp heeft in het verleden veel betekend voor diverse verenigingen in Heerenveen waaronder Dyna’75.

Andries Oosterkamp was in zijn vrije tijd te vinden in de sportzaal. Hij is begonnen met basketballen in Wolvega bij De Griffioen. Daarna is hij naar Dyna’75 toegekomen omdat zijn zonen Dennis en Roy bij Dyna’75 gingen basketballen. Andries heeft met de heren 2 of 3 in de competitie gespeeld. Ook heeft hij verschillende jaren het minibasketballteam (nu de U12) van Dyna’75 getraind en gecoacht. Andries was een gedreven mens die de mini’s beter wilde maken en graag wilde winnen. Hij gooide letterlijk en figuurlijk met veel passie zijn hele hart in dit team.

Andries Oosterkamp is helaas op veel te jonge leeftijd overleden. Bij het 40-jarig jubileum van onze vereniging werd hij vertegenwoordigd door zijn vrouw.

Om zijn goede werken niet te vergeten wordt er op het jaarlijkse Dynagala, mixtoernooi bij de afsluiting van het seizoen, driepuntschieten georganiseerd om de Andries Oosterkamp bokaal.

In 2013 werd deze bokaal gewonnen door Wilma Klaster, in 2014 door Nienke van der Werf en in 2015 door Rixt Stoelwinder. In 2016 heeft Marvin Dijkstra de bokaal mee naar huis genomen.

Het is een mooie bokaal, met een bijzondere naamgever, een grote eer om deze bokaal een jaar thuis te mogen hebben en er op te passen.

Op dit moment:

De vereniging telt op dit moment ruim 120 leden en is licht groeiende. Dyna’75 is dan ook één van de grootste basketballverenigingen in Friesland en neemt qua ledenaantal een plaats in bij de top 10 van verenigingen in Afdeling Noord van de Nederlandse Basketballbond. De vereniging neemt met diverse jeugdteams deel aan competities in verschillende leeftijdscategorieën. De rolstoelbasketballers en de VU18 spelen hun competitie op landelijk niveau. De vereniging speelt haar thuiswedstrijden in Sportstad Heerenveen, en wordt gekenmerkt door een goede organisatie, met een goed team aan vrijwilligers en een uitstekende sfeer. De vereniging streeft na een breedtesport organisatie te zijn, waar plaats is voor basketball liefhebbers vanuit alle leeftijdscategorieën. Er is zeker uit ruimte voor beloften en talenten. Teams worden begeleid door trainers/coaches, veelal afkomstig uit eigen geledingen, welke voor het grootste deel allen in het bezit zijn van noodzakelijk licenties van de Nederlandse Basketball Bond.  

Ambitie van de vereniging

De vereniging heeft de ambitie uitgesproken om de komende jaren haar deelname op competitieniveau naar een hoger plan te brengen, waarbij de accenten zullen worden gelegd op het vrouwenbasketball.

Doelstelling

Om de vereniging gezond te houden en de ambities voor de komende jaren te kunnen realiseren, is groei van het ledental voor de komende jaren belangrijk. We weten met zijn allen al langer dat Heerenveen “the place to be” is om basketbal op allerlei niveaus te kunnen beoefenen.  

Werving en promotie

Wat betreft werving en het vergroten van bekendheid van de sport heeft de vereniging de afgelopen jaren diverse activiteiten ontplooid t.w.:

Made by J. Jonker, Dyna '75 - © 2019