Basketball Unites

Dyna’75 wil de sportparticipatie onder kinderen en jongeren met en zonder handicap in de gemeente Heerenveen verhogen aan de hand van vier interventies: Be a Basketball STAR, Basketball’sCoolCity Streetball en Jeugd rolstoelbasketball. De focus ligt op risicovolle niet-bewegers in de wijken Centrum, de Greiden, de Akkers, Skoaterwald en Nijehaske. Dyna ’75 sluit hiermee aan bij het gemeentelijk sportbeleid, waarbij de vereniging de spil van de georganiseerd sport is en normen en waarden voorop staan.  

 

City Streetball  

Vooral in wijken waar de sportparticipatie laag is, kan City Streetball een belangrijke rol spelen in het activeren van jongeren van 12 jaar en ouder, zowel op sportief als sociaal maatschappelijk gebied. City Streetball biedt ook een alternatief voor jeugdleden van 12 jaar en ouder die dreigen uit te stromen bij het reguliere aanbod van de verenigingen.  

Voor meer informatie neem contact op met info@itctbasketball.nl

 

Jeugd rolstoelbasketball  

In 2012 is Dyna’75 gestart met jeugd rolstoelbasketball in Heerenveen. In 2013 is een samenwerking met DOV Leeuwarden op gang gekomen wat heeft geleid naast een jeugdteam een rolstoelbasketballteam in de B divisie van de Nederlandse Basketball Bond. In 2015 hebben Dyna’75 en DOV een convenant ondertekent die verdergaande samenwerking bewerkstelligd. Deze samenwerking heeft geleid tot een jeugd basketballteam in de juniorleague, een team in de A poule en een team in de eredivisie onder de naam van DOV/Dyna’75.

Voor meer informatie over deelname neem contact op met tc@dyna75.nl

 

Be a Basketball STAR

Sinds 2012 heeft Dyna’75 op CBS de Roerganger een basketball STAR groep met deelnemers uit de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Op speelse wijze maken kinderen uit deze groepen kennis met basketball. Hiervoor worden aangepaste materialen gebruikt die passen bij de leeftijd en motoriek van deze kinderen.

Voor meer informatie neem je contact op met info@itctbasketball.nl

 

Basketball ’s Cool

In Skoaterwald in de zaal de Spil wordt elke dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 15.30 uur gebasketbald door kinderen van de groepen 3 t/m 8. Daarnaast wordt er in Sportstad Heerenveen op de woensdagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur gebasketbald in het kader van Basketball ’s Cool. Een naschools programma om kinderen laagdrempelig kennis te laten maken met basketball.

Voor meer informatie neem je contact op met info@itcbasketball.nl

 

Samenwerking   Dyna ’75 voert de activiteiten uit in samenwerking met en met ondersteuning van de Nederlandse Basketball Bond, Gemeente Heerenveen, de combinatiefunctionarissen, het basis – en voortgezet onderwijs, de kinderopvang, Sport Fryslân, Frysas, Sportstad Heerenveen en het sportteam Heerenveen via het project Scoren voor gezondheid@Skool.  

 

be-a-basketball-STARweb   CSB-0513   Bsketball s Cool logo

Made by J. Jonker, Dyna '75 - © 2019